Sverige tillhör den grupp Schengen-länder som infört gränskontroller med anledning av flyktingkrisen. EU-kommissionen är dock tydlig med att man inte vill tillåta någon ytterligare förlängning när nuvarande tillstånd löper ut i november.

Fast förlängning kan det bli ändå – om bara anledningen ändras.

Det som nu övervägs handlar om att man ska kunna ha gränskontroller baserat på säkerhetsrisker och terrorhot i stället, konstaterar inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) efter torsdagens EU-möte i Bryssel.

Förslag i oktober

Flera av de andra länderna – däribland Danmark och Schengen-landet Norge – har skickat brev till EU-kommissionen där man vill se just en sådan förändring. Sverige finns dock inte med bland undertecknarna.

Vi hann helt enkelt inte med att bereda den frågan. Men det (brevet) gick ut på att få till stånd en sådan översyn av det europiska regelverket och det verkar EU-kommissionen vara intresserad av att göra, det är jag positiv till, säger Johansson.

Till kommande möte i oktober väntas ett färdigt förslag från kommissionen. Först då får det visa sig om Sverige vill haka på tåget.

Om det skapas ett utrymme här för medlemsländerna att kunna förlänga så blir ju nästa fråga: vilka länder ska då utnyttja den? Och det får vi återkomma till. Det måste vi gå igenom när vi ser hur förslaget ser ut.

Terror spelar in

Johansson hade på torsdagen en rad möten med övriga gränskontrollsländer. Deras agerande kommer att vägas in när Sverige bestämmer sig.

Det är klart att vi kommer ju att se vad de gör och hur de resonerar. Men i grunden handlar det om en sakbedömning – det vill säga vilken typ av hot som finns, säger Johansson.

Han är samtidigt tydlig med att säkerhetsläget är avgörande när det gäller framtida svenska gränskontroller.

Vi har bakom oss ett terrordåd den 7 april och det är klart att det väger vi också in i den analysen, säger inrikesministern i Bryssel.