• söndag 29 mars 2015
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
Google translate Mirelle på de sju haven Mirelle på de sju haven
Vädersponsor:

Hemtjänsten behöver fler vikarier

Norrköping Vård- och omsorgskontoret jobbar nu med att rekrytera totalt 200 personer till vikariebanken för det har blivit svårt för enheterna att få tag i vikarier.

I samband med neddragningarna för två-tre år sedan blev fast personal övertalig. De hamnade i en pool och fick hoppa in på längre och kortare vikariat. Vartefter har de fått en egen arbetsplats, en egen rad i schemat och finns inte längre tillgängliga som vikarier.

Dessutom finns en vikariebank med personer som inte är fast anställda. Den har bestått av ungefär 550 personer, men har under hösten minskat till knappt 300. En del personer har försvunnit därför att de inte längre är intresserade av vikariat, en del har fått fast jobb i kommunen efter två års vikarierande.

Samtidigt som detta skett har frånvaro på grund av vård av sjukt barn, vabbandet, ökat bland de anställda.

500 behövs i banken
Efterfrågan på vikarier har ökat samtidigt som tillgången har minskat.

- Vi håller på att rekrytera till vikariebanken, säger Lars Carlsson, vård- och omsorgschef.

Han anser att det behöver finnas minst 500 vikarier i banken, men vem som helst accepteras inte. Man ska ha treårig gymnasial utbildning med vårdinriktning, godkända betyg och referenser. Det är viktigt att vikarierna har kompetens och dessutom är det via vikariebanken fast personal rekryteras.

Läs mer i måndagens NT.

  Share on facebook Share on Goggle+
  • Senaste nytt
  • Mest lästa