Vård Den statliga ersättningsnivån för personlig assistans på 291 kronor per timme är för snålt tilltagen och gör att kompetens och kvalitet riskeras. Det anser Vårdföretagarna, Sveriges kommuner och landsting, samt Arbetsgivarföreningen KFO.

Över 86 procent av ersättningen går till arbetskostnaden, men bland annat utbildning, handledning och lokaler ska också inrymmas i summan, skriver organisationerna på SvD Debatt och påpekar att personliga assistenter måste kunna följa med i löneutvecklingen. Risken är att fler privata utförare väljer att ställa sig utanför kollektivavtalet, anser de och kräver att regeringen vidtar åtgärder.