På lördagskvällen skickades en helikopter till Pältsa i nordligaste Norrbotten för att undsätta en person som skadat sig. En annan helikopter skickades till Kebnekaise fjällstation sedan en person insjuknat.

Tidigare på dagen hade flera andra sjuka eller skadade fått föras från olika delar av fjällkedjan.

Vi har haft totalt elva fjällräddningsärenden mellan midnatt och klockan 17.30, säger kommunikatör Marcus Isacson vid polisens regionledningscentral Nord.

Ett av fallen gällde tre kvinnor, mellan 76 och 81 år gamla, som gått vilse mellan Storhogna och Bräckvallen i Härjedalen. De kunde själva larma och hittades efter tre timmar.

I ett annat fall fick fjällräddarna flyga ut sedan en nödsändare hade larmat från Rapadalen i Sarek. Men de möttes inte av några nödställda.

En i sällskapet kände sig trött. Fjällräddarna som kom till platsen gjorde bedömningen att det inte var någon nödsituation, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisens regionledningscentral Nord.

Sällskapet, som ska ha bestått av en man och två kvinnor, erbjöds att flygas till Kvikkjokk på egen bekostnad.