Interner på Skenäs bär fotboja - på anstalten

Norrköping I går började de intagna på Skenäsanstalten bära fotbojor. Effektivt anser Kriminalvården. Dubbelt straff och på sikt personalminskning anser Alice Åström, v, suppleant i justitieutskottet.
Skenäsanstaltens 106 interner har nu utrustats med fotbojor. På Kolmårdsanstalten infördes fotbojorna som ett prov redan våren 2005. Utöver Skenäs och Kolmården har också Asptuna i Botkyka och Östragård i Värnersborg, samtliga öppna anstalter, infört fotbojor på de intagna.

 

- Det här innebär att vi har lika många på de öppna anstalterna med fotbojor som vi har inom frivården, 550 personer inom varje grupp, berättar Kjell Carlsson, verksamhetsutvecklare inom Kriminalvården.

 

Sverige är nu det land
i Europa som har flest intagna med fotboja. Inom Kriminalvården anses fördelarna stora. Säkerheten höjs, menar Kjell Carlsson, samtidigt får de 43 anställda på Skenäs mer tid till annan rehabliteringsverksamhet med de intagna.

 

En dator slår larm
- Man behöver inte räkna in internerna på kvällen. Datorerna ser via ett sändar/mottagarnät över hela området var varje intagen befinner sig. Så fort någon befinner sig utanför tillåtet område slår datorn larm.

 

- Även säkerheten höjs, anser Kjell Carlsson. Skulle det inträffa en stöld eller misshandel ser vi direkt vilken fotbojad intern som befunnit sig på platsen.

 

Datorer, fotbojor och sändare/mottagare gör tillsammans att personalen i varje ögonblick kan se var en intagen befinner sig:

 

- När Kolmårdsanstalten öppnades fick de intagna skulden för varenda cykel som försvann i Kolmården. Fotbojorna innebär att vi har stenkoll på var de intagna hela tiden befinner sig.

 

Lösningen bygger enligt Kriminalvården på de intagnas samtycke. Öppenheten vid anstalterna kan bibehållas hög.

 

De intagnas talesman, ordföranden i förtroenderådet, fanns inte tillgänglig på Skenäs igår. En intagen och före detta medlem
i förtroenderådet är inte fullt så positiv:

 

- Som intagna har vi svårt att påverka, men att gå omkring med fotboja på anstalten känns förnedrande. Jag har suttit tio år för grovt narkotikabrott och har bara sex månader kvar. Det här är en skam för Kriminalvården.

 

- Vad vi behöver är social terapi med personalen. Nej, öppna mer och ge oss mer personalkontakt istället för datorer och övervakning.

 

"Åtgärden kräver lagstöd"
Alice Åström är riksdagskvinna och vice ordförande i vänsterpartiet, gruppledare i riksdagen samt suppleant i justitieutskottet. Hon är mycket kritisk till fotbojor på anstalter och ser det som ett straff
i straffet.

 

- Man kan dömas till fotboja vid kortare straff eller efter ett långt straff som en del i utslussningen i samhället. Nu ser jag det som ett extrastraff, säger hon.

 

I december ställde Alice Åström en riksdagsfråga till justitieminister Beatrice Ask. Alice Åström ansåg att det behövdes en lagändring om verksamheten med fotbojor ska fortsätta.

 

Kontrollen ökas
- När man genomför det här på öppna anstalter innebär det mer slutenhet. En sådan omsvängning kan inte göras utan lagstöd från riksdagen.

 

Men Beatrice Ask ansåg att det rörde sig om en försöksverksamhet inom Kriminalvården.

 

Alice Åström är ändå oroad och avser att följa upp frågan.

 

- Nu ökas kontrollen över de intagna. Det finns en risk att personer som inte skulle placeras på öppna anstalter nu hamnar där på grund av den platsbrist som råder inom Kriminalvården. Istället för sluten anstalt blir det öppen med fotboja.

 

I ett första skede, anser Alice Åström, kan det leda till att personalen får ökad tid med de intagna. Men på sikt är hon övertygad om att det innebär personalnedskärningar.

 

- Kriminalvården kommer att brottas med miljardunderskott och är tvingad till besparingar till omkring år 2010 - 2011. Det är inte troligt att man får de resurser som behövs. Den utbyggnad som är planerad har heller inte klarats av till dess, säger Alice Åström.

 

- Man blir tvingad till besparingar även beträffande personal. Det här kan vara en början.
 
 
  • MEST LÄST PÅ NT.SE

Mest läst på nt.se just nu

Norrköping