Icke godkänt för kommunens skolresultat

Norrköping Kommunen får icke godkänt av Skolverket när det gäller skolors måluppfyllelse och resultat. Elever kan inte få särskilt stöd i alla ämnen.
Under flera månader har representanter från Skolverket varit runt på förskolor, skolor och fritidshem i Norrköping. I går presenterade de resultatet av inspektionen för politiker och chefer.

 

Det finns en hel del Norrköping måste förbättra.

 

Följa upp resultat

 

- Vi har pekat på svårigheter som finns. Det finns förutsättningar att åstadkomma något bättre, säger Ewa Hallberg, som är undervisningsråd på Skolverket i Linköping och huvudansvarig för inspektionen.

 

Rent konkret måste kommunen bli bättre på att följa upp sina resultat och dra lärdomar av goda exempel.

 

Skolorna måste också erbjuda elever särskilt stöd i alla ämnen, inte bara i kärnämnena matematik, svenska och engelska, samt studiehandledning på elevernas modersmål. I gymnasiet bygger det särskilda stödet ofta på att eleverna tar eget ansvar för att få stöd, och det är inte godtagbart.

 

- Elever behöver även utveckla andra ämnen, säger Ewa Hallberg.

 

Mindre god kvalitet

 

Hon säger att inspektionsresultatet från Norrköping är relativt vanligt.

 

- Även i kommuner som ligger över rikssnittet kan det se likadant ut. Det är ingen ovanlig bild.

 

Som NT berättat om vid flera tillfällen ligger betygsresultaten i Norrköping under rikssnittet. Skillnaden mellan olika grundskolor är stor. Det är även stor variation i måluppfyllelse mellan olika gymnasieprogram.

 

Samlingsbedömningen för resultat och måluppfyllelse blir "mindre god kvalitet". Det innebär att styrdokumentens mål och krav endast delvis uppfylls. Området normer och värden får däremot godkänt.

 

Alarmerande

 

Med på presentationen var ordförandena i de tre nämnderna som ansvarar för utbildning och kommunens utbildningschef.

 

- Det finns skolor som inte ger särskilt stöd, och som inte ger tillräckligt bra stöd. Det är det mest alarmerande. Där måste vi bli bättre, säger Lars Stjernkvist (s), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, om resultatet av inspektionen.

 

Oppositionsrådet Mathias Sundin (fp) är kritisk till bristen på särskilt stöd.

 

- Vi har uppmärksammat det tidigare, men trodde inte att det var så utbrett. Barn som har rätt till stöd får inte det. Det är de elever som riskerar att falla ur och hamna i arbetslöshet, säger han.

 

Kommunen har nu tre månaders på sig att genomföra Skolverkets efterfrågade åtgärder. Ihop med redovisningen ska kommunen också lämna en plan över sitt fortsatta förbättringsarbete.

 

 

 

Undersökningen hittar du här (pdf)

 

 

 
 
5

Läsarkommentarer:

Icke godkänt för kommunens skolresultat

Kommentering stängd

  • MEST LÄST PÅ NT.SE

Mest läst på nt.se just nu

Norrköping