Tingsrätten i Norrköping bland de mest effektiva

Norrköping Nästan vart sjätte ärende har legat hos domstolarna i över ett år i väntan på att bli avgjort. Men på tingsrätten i Norrköping går det undan.
- Vi ligger jättebra till, säger lagman Lars Dahlstedt.

 

Den senaste statistiken från Domstolsverket visar att tingsrätten i Norrköping ligger bland de 7-8 bästa i landet om man tittar på genomströmningstiden från det att ett mål kommer in till dess det avgörs.

 

Här tar det i genomsnitt 3,5 månader för 75 procent av brottmålen, medan riksgenomsnittet är 5,5 månader.

 

Den positiva bilden delas av organisationen Centrum för rättvisa som har gått igenom väntetiderna i de svenska domstolarna.

 

- Norrköpings tingsrätt är en av få domstolar som uppnått regeringens verksamhetsmål både för 2007 och 2008, säger chefsjurist Clarence Crafoord på Centrum för rättvisa.

 

Allvarliga konsekvenser
Men det ser inte lika bra ut överallt.

 

Vid årsskiftet hade 23 000 ärenden legat i mer än ett år och väntat på avgörande i landets domstolar. Det är längre tid än vad Europadomstolen anser är rimligt.

 

- Det får väldigt allvarliga konsekvenser. De som misstänks, men är oskyldiga, kan i vissa fall vara misstänkta upp till åtta år innan de får en friande dom. Andra aspekter är att vittnen glömmer bort och dokument försvinner.

 

Företagare kan också få vänta orimligt länge på tillstånd och kan således inte komma igång med sin verksamhet.

 

Stor åklagarbrist
- Det är ju egenföretagarna som ska lyfta Sverige ur krisen och om de då får vänta i åratal på tillstånd är det förstås inte bra.

 

Lagman Lars Dahlstedt på Norrköpings tingsrätt tycker det är svårt att uttala sig generellt om de långa genomströmningstiderna i landet.

 

- För att säga något om genomströmningstiderna måste man bryta ner siffrorna. I vissa fall, som familjemål, är våra handläggningstider långa. Men det beror på att socialtjänsten ska göra utredningar som tar flera månader. Under den tiden kan vi bara sitta och vänta.

 

Hur påverkas ni av åklagarbristen?

 

- Än har vi inte märkt någonting, men chefsåklagaren säger att det finns risk för att det inte finns åklagare till alla förhandlingar som vi vill sätta ut.

 

 

 
 
  • MEST LÄST PÅ NT.SE

Mest läst på nt.se just nu

Norrköping