Ett 50-tal Svärtingebor kom på torsdagskvällen för att delta i ett samrådsmöte om planerna för området och få information och möjlighet att ställa frågor. De var många som upprördes av att det ska byggas höghus tätt intill deras bebyggelse. Men det som upprörde mest var nog trafikfrågorna och de planerade infarterna till det nya området. Flera menade att det redan dåliga vägnätet inte skulle klara av ytterligare trafik. Andra undrade varför kommunen just valt Svärtinge som ligger närmast Finspångs kommun. Frågorna var många och känslorna upprörda och det trots att Josef Erixon var noga med att påtala att det här är ett första steg och att samrådet var till för att få in synpunkter innan en utställningsplan upprättas.

 

Hur många nya hus som skall bygga är det i dag ingen som vet, men det har talats om uppemot 600 nya bostäder på området.

Artikelbild