Artikelbild

| Jakob Järvenmyr och Micke Pedersen kan bara se fördelar med datorn som pedagogiskt redskap i undervisningen. Men det gäller att använda datorerna på rätt sätt.

 

 

 

 

Artikelbild

| Emma Rosen ser många fördelar med en egen dator. Hon slipper släpa läroböcker och papper, allt finns i hennes laptop.