Ungdomar spenderar mer och mer av sin tid på nätet. Facebook, Twitter och spel har blivit vardag när mobilen och internet ligger i bakfickan.

Livet kretsar ofta mer kring internet och sociala medier än det som tidigare varit fritid.

Det kräver i sin tur förändring i de vuxnas inställning och engagemang.

- Det är fortfarande många som inte är uppväxta med nätet och som fortfarande inte förstår att man kan leva sitt liv på internet, som inte förstår vad de unga gör där och hur de kommunicerar, säger Ewa Thorslund.

Hon är vice ordförande i Surfa Lugnt, ett nätverk som jobbar för att vuxna ska lära sig mer om de ungas liv på nätet.

Och för att de ska se det positiva i att ungdomar engagerar sig och kommunicerar med andra via datorn.

- Många vuxna kan känna sig lite osäkra på internet. Därför är det viktigt att öka kunskapen om vad som händer på nätet och engagera vuxna i det. Lika viktigt som det är att föräldrar är engagerade i skolan eller i fotbollsträningen, lika viktigt är det att de engagerar sig i barnens användande av internet. Vem är det de pratar med? Vad gör de? säger Marko Määttä från samma nätverk.

Ett intresse och engagemang från den vuxna världen är en nödvändighet om den ska kunna närma sig ungdomarna och kommunicera på samma nivå.

Vid en föreläsning, anordnad av Surfa Lugnt och Bris, i Norrköping fick vuxna som arbetar inom polis, socialtjänst och skola veta mer om ungdomarnas nätvanor - och om hur de själva kan bli bättre på att hitta nya vägar i kommunikationen med barn och ungdomar.

Det är viktigt.

Först då kan vuxna lära känna de problem och faror som barn kan stöta på i sitt nätbaserade liv - och hjälpa dem att hantera dem.

- Vuxna som inte vet så mycket om ungdomars liv på nätet tror ofta det värsta. Att barnen blir utnyttjade, tittar på porr och pratar med folk de inte känner. Så illa behöver det vara och det är det också viktigt att prata om, säger Ewa Thorslund.

Men faror finns och då är de vuxnas roll viktig.

Precis som deras kunskap om ungdomarnas internetvanor.