Dessutom skulle kommunens skatteintäkter öka eftersom fler skulle ha jobb. Det innebär väldigt mycket mer pengar som skulle kunna gå till exempelvis lärare i skolan, personal inom äldreomsorgen eller asfalt på gatorna.

Arbetet med nästa års budget närmar sig slutet.
I oktober ska fullmäktige ta ställning till hur pengarna ska fördelas mellan de olika nämnderna. Allt kan inte kommunen bestämma över helt själv.

Socialtjänstlagen säger att kommuner ska erbjuda invånare stöd i olika situationer. En del av stödet kan förstås utformas på olika sätt och därmed kosta olika mycket, men från ett år till nästa kan det vara svårt att påverka kostnaderna särskilt mycket.

Höga kostnader
Försörjningsstöd, stöd till barn och unga, vuxenvård med missbrukarvård är stora delarna i det som kallas individ- och familjeomsorg.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting räknar ut hur mycket den här verksamheten kostar per kommuninvånare i alla kommuner.

Större risk
Norrköping ligger högt om man jämför med medel, men också om man jämför med kommuner som liknar Norrköping på det här området.

Det finns bara några kommuner, till exempel Eskilstuna och Södertälje som ligger högre.

Det finns en rad kända samband:

Elever som skolkar från skolan löper större risk att hamna i missbruk och kriminalitet än andra.

Den som inte har gått ut gymnasieskolan löper betydligt större risk att fastna i arbetslöshet än den som har gjort det.

Barn som är familjehemsplacerade har generellt sett svårare att klara skolan än de borde ha utifrån sina förutsättningar.

Bryta mönster
Norrköpings modell för att få råd att starta insatser och ta fram arbetsmetoder som kan bryta de här mönstren, och därmed minska kostnaderna på sikt, kallas sociala investeringsfonden. Ifrån den kan kommunala verksamheter få pengar till projekt, som den ansvariga nämnden inte har råd med. Det är pengar, som sedan ska betalas tillbaka till fonden inom en viss tid.

Fyra projekt har hittills fått pengar. Det är Skolfam2 för familjehemsplacerade barn, ett projekt för att få alla barn till skolan, ett resurscentrum för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsstörningar och ett projekt med servicetrainee för att hjälpa arbetslösa till jobb.