Fastighetsägaren Lundbergs skickar nu ut en skrivelse till sina hyresgäster. Där säger man att den som från och med den 1 januari i år skriver på ett hyresavtal förbinder sig att inte röka i eller i anslutning till lägenheten.

– Ett av våra vanligaste klagomål är just röklukt från en annan lägenhet. Det, och att den som varit före i tvättstugan inte har städat efter sig, säger vice VD Roger Ekström.

De befintliga hyresgästerna berörs inte formellt av förbudet, men Lundbergs hoppas att även de ska respektera nyordningen. Nya hyresgäster kommer däremot att få hyresavtal med en klausul om att boendet är rökfritt, och det gäller alltså såväl inomhus som på balkongen, utanför entrén och på innergården om den är sluten.

Artikelbild

Hur långt ifrån entrén måste rökaren gå?

– Det är svårt att säga generellt om det är en eller tio meter eftersom det ser olika ut. Man ska inte behöva gå genom ett rökmoln för att komma in eller ut, säger Roger Ekström.

Den som trotsar förbudet får en tillsägelse. Upprepas det kan hyresgästen bli uppsagd, skriver Lundbergs i utskicket.

– I dag skulle vi nog förlora ett sådant ärende i hyresnämnden. Men vi tror att de flesta tycker det här är positivt och att rökförbud kommer bli standard i framtiden, säger Roger Ekström.

Artikelbild

Hyresgästföreningens förhandlare Kristina Jonsson tror att förbudet blir verkningslöst:

– Min inställning är att detta är ett oskäligt villkor. Rökning kan inte vara skäl för uppsägning utom i allergihus, som lagen ser ut.

Lundbergs har omkring 1600 lägenheter i Norrköping och 7500 totalt i Sverige. De nya bestämmelserna gäller i hela landet. I utskicket till hyresgästerna skriver Lundbergs också att alla som tecknar hyresavtal efter den 1 januari måste ha en hemförsäkring.