Norrköping

Kommunens strategi sedan något år är att äldre personer som vårdats på sjukhus ska hem och prova rehabilitering i hemmet innan någon eventuell korttidsplats ska beviljas.

Bengt jobbar sedan flera år inom ambulanssjukvården i Östergötland och kör ofta hem äldre patienter i liggande sjuktransport. Han är bekymrad över hur många av dem som körs hem i risigt skick och hur de hanteras när hemtjänsten ska möta upp i hemmet.

– Jag märker att hemtjänsten går på knäna. Ofta blir man stående innan hemtjänsten dyker upp och när den väl gör det så har patienten inget att säga till om utan då vill de att patienten ska läggas i säng.

Han har ifrågasatt bemötandet flera gånger och då frågat om inte patienten bör få välja själv om han eller hon ska ligga eller sitta, men har då mötts av förklaringar som späckade scheman, att de bara är där för att möta upp och att personalen måste hasta vidare till nästa patient.

– Många av våra äldre gör ofta som de blir tillsagda, tyvärr. Och många äldre är livrädda för att de inte ska klara sig själva hemma. Jag kör ofta hem patienter som varken kan gå eller stå själva och som jag bara får lämna i en soffa.

En del av patienterna han kör hem har trillat och fått rejäla lårbensfrakturer. Han minns särskilt en man som han och en kollega nyligen skjutsat hem. Mannen kunde inte gå själv, hade hemtjänst men ingen kom och mötte upp.

– Man mår skit. Jag hade inte mage att gå därifrån utan larmade själv via mannens larm att personal behövde komma.

Men långt ifrån alla har någon hemtjänst. En del patienter berättar att de velat ha tillfällig korttidsplats eftersom de inte ha anhöriga som kan hjälpa till med toabesök, matlagning och så vidare.

– Jag har lämnat dementa människor som man får läsa om dagen efter i tidningen för att de irrat ut i nattlinnet. Då är det ju felbedömt någonstans när man blir placerad ensam i sin lägenhet.

Tycker du att problemet har ökat?

– Ja, när det gäller hemtjänstbiten och behovet av korttidsplatser. Det finns säkert patienter som vill hem till varje pris. Men i vissa fall är det fullständig katastrof att patienten ens är hemskickad.

Har du och dina kollegor försökt slår larm om det här?

– Ja, flera gånger har jag pratat med vårdpersonal och de håller lite underförstått med. Jag har också märkt att om en patient har anhöriga som krigar för sin mamma eller pappa kan det förhindra att patienter skickas hem.

Fotnot: Bengt är ett påhittat namn.