Sjuksköterskan har röntgensjuksköterskeexamen från ett nordiskt grannland och trodde den var giltig även inom svensk sjukvård – men så är det inte. Det krävs en svensk legitimation, vilket inte denna sjuksköterska skaffade förrän efter fem månaders tjänstgöring. Socialstyrelsens avdelning för regler och behörighet anmälde saken till Inpektionen för vård och omsorg (IVO), som riktar kritik mot röntgensjuksköterskan för att ha använt den skyddade yrkestiteln sjuksköterska utan att ha rätt till det. Men IVO riktar även kritik mot Region Östergötland som slarvat vid anställningen och inte kollat upp behörigheten. Chefen som anställde röntgensjuksköterskan följde inte gällande rutiner, framgår i ett yttrande till IVO – men chefen jobbar inte längre kvar på kliniken. Så fort kliniken fick kännedom om den felaktiga anställningen vidtogs åtgärder för att förhindra en upprepning. IVO anser därför inte att det behöver göras en särskild tillsyn av Region Östergötlands anställningsrutiner.