Utryckningsstatistiken för fjolåret är nu sammanställd. Bilolyckslarm ökade kraftigt, från 441 under 2014 till 629 under 2015. Brändlarm i byggnader har också ökat, från 234 under 2014 till 312 i fjol. På övriga ställen var det 331 brandlarm 2015, lika många som 2014. Räddningstjänsten har även fått fler larm om utsläpp av farligt ämne: 75 under 2015 mot 45 under 2014. Larmen som rör I väntan på ambulans var 476 stycken, mot 365 under 2014 och 162 under 2013.

–  Andelen bränder som orsakas av tekniskt fel kan kopplas till att vi fyller våra hem med mer teknisk utrustning. Men en fungerande brandvarnare och egen släckutrustning gör att man kan känna sig trygg, säger biträdande förbundsdirektör Ulf Lago i pressmeddelandet. Statistiken visar att det blir vanligare att allmänheten ingriper vid bränder innan räddningstjänsten hinner fram:

– Att kunna och våga agera själv vid en brand är viktigt och något som vi hela tiden arbetar för att fler ska göra. Ju snabbare insats man gör desto mindre blir skadorna, fortsätter Ulf Lago. Tre personer omkom i bränder i de fem kommunerna 2015, samma antal som 2014. Räddningstjänsten Östra Östergötland har 450 anställda och betjänar dygnet runt omkring 310 000 medborgare på en yta av drygt 5 200 kvadratkilometer.

Räddningstjänsten påpekar att det inte går att göra en exakt jämförelse mellan 2014 och 2015, eftersom Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköping anslöt till Räddningsförbundet i januari 2015.