Det var vid 18-tiden på söndagskvällen den 8 januari som två män upptäckte att det kom rök från förskolan Ringblomman i Eneby. De såg också några ungdomar på taket.

När de kom närmare såg de att en vindslucka stod öppen och att röken kom därifrån. En av dem klättrade in och började släcka branden. De larmade också polis och räddningstjänst, som slutförde släckningen.

Det visade sig att tre av de fyra pojkarna som var på vinden var under 15 år och därför inte straffmyndiga. Därför överlämnade polisen ansvaret för dem till socialtjänsten. Ytterligare en femte pojke var med dem, men han gick aldrig in på vinden utan stannade utanför.

Artikelbild

| Brandskador. Vindsbranden ledde till skador för 7000 till 10000 kronor.

En av pojkarna var dock över 15 år och åtalades i början av april för mordbrand, det vill säga för att i samförstånd med tre andra personer ha anlagt en brand i förskolan Ringblommans vindsutrymme. De tände eld på en hög tidningspapper som lagts ovanpå en väska på golvet. Vid branden uppstod skador för 7 000 till 10 000 kronor.

Enligt ett sakkunnigutlåtande från Räddningstjänsten Östra Götaland fanns det risk för att branden och röken skulle sprida sig till hela envåningsbyggnaden och vidare till en annan byggnad i två plan. Dessutom fanns det risk för att det skulle vara farligt för människor att vistas i miljön.

Pojkarna har i polisförhör berättat att de började elda för att de frös. De gick till ICA för att hämta tidningar och gick sedan upp på vinden, där de började elda. När elden tog sig i den första tidningen lade de på fler. Som mest var det cirka 30-40 centimeter höga lågor.

Flera av pojkarna har i polisförhör berättat att de efter ett tag började tänka på konsekvenserna och ville släcka elden.

Artikelbild

| Förskolan Ringblomman. En pojke döms för skadegörelse efter branden på vinden till förskolan.

De började också släcka den när det kom två vuxna personer som skrek att de skulle komma ner och då sprang pojkarna iväg.

I tisdags hölls huvudförhandling i målet och 15-åringen som åtalades för mordbrand ställdes till svars. Direkt i anslutning till rättegången meddelades domslutet. 15-åringen dömdes för skadegörelse och 50 dagsböter à 50 kronor.

Ännu har inte domen meddelats skriftligt. Men enligt tingsnotarien i målet, anser inte tingsrätten att 15-åringen hade uppsåt att framkalla fara för annans liv och hälsa eller orsaka omfattande förstörelse av annans egendom. Därför döms han för skadegörelse istället för mordbrand.

I polisförhör har han sagt att de "inte ville förstöra något de ville bara värma sig".