­– Vi har ett stort generationsskifte, många aktiva börjar nå en ansenlig ålder och vi får inte in lika många unga. De som är föräldrar idag saknar oftast själva båtkunskaper och de ser problem med att lära sig att hantera motorer och segel. Men många är nyfikna och vill ta sig till vattnet men det är en lång väg dit, säger Dick Netterlid, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

Men det är inte bara generationsskiftet som ligger bakom det minskande båtlivet, även ändrade konsumtionsvanor och synen på hur fritiden bäst ska användas kan stå bakom båtlivets tillbakagång.

­– Förr hade men en hobby, var det båten som var den hobbyn så var man ute i fyra veckor. Idag har man kanske fyra olika hobbyer som ska samsas under samma tid. Från vårt håll försöker vi få de här ytterligare hobbyerna i en mer strandnära miljö, säger Dick Netterlid.

Artikelbild

| Glest på vattnet. Båtlivet har minskat sedan 2007 men kan nu vara på väg uppåt igen.

Men det är inte bara gråa moln på det svenska båtlivets himmel, den vikande trenden kan nu vara på väg att ändras. Statstiken för antalet gästnätter och båtnätter ökade förra året, om än en marginell ökning med cirka 2 procent. Statstiken som är självrapporterad har dock varit opålitlig, bland annat ingick tidigare siffror från Göta Kanal, vilket utgör en stor del av bland annat den östgötska båttrafiken.

­– Vi har inte riktigt fått in det professionella steget i statistiken från början och nu har det haltat lite fram och tillbaka, nu framöver kommer vi att få mer intressant statistik som inte bara visar antalet gästnätter och båtnätter men som även visar sysselsättningseffekter, säger Dick Netterlid.

Den här potentiella ökningen för båtlivet tror Dick Netterlind kan bero på två saker, dels tror han att allt fler önskar hitta vila och ro i naturen, och dels menar han att den ekonomiska tröskeln nu har sänkts så pass mycket att en båt framstår som en mycket mer rimlig investering.

­– Priserna har sjunkit så pass mycket efter att intresset sjönk 2007, många tyckte nog inte att det var värt att lägga 2-3 miljoner på en båt och sen bara vara ute två veckor om året. Prisvärdheten är idag mycket bätttre, fler kan ta sig ut och tillämpa ett bra båtliv då man idag kan skaffa sig en stor familjebåt för under 150 000 kronor, säger han.