Det har varit en följetong som engagerat Norrköpingsborna sedan beskedet om att den populära bron från 1901 stängdes av i höstas. Stängningen genomfördes efter att kommunen under en besiktning upptäckt att bron led av allvarliga korrosionsskador och den bedömdes inte vara säker att använda.

Diskussionerna har fortsatt sedan dess och ett tag var det mer eller mindre klart att bron skulle rivas – och att en utredning om en ny bro skulle tillsättas. Men i början av februari kunde vi berätta om tekniska kontoret vid Norrköpings kommun, som föreslog att bron ska lyftas bort för att möjliggöra nya undersökningar av den.

Och nu är det klart.

Bron ska lyftas bort och undersökas ytterligare. Kanske kan den, trots tidigare uppgifter om de svåra skadorna, ändå renoveras och räddas för framtiden.

Norrköpings kommun meddelar på sin hemsida på fredagsförmiddagen att tekniska nämnden tog beslutet att ge tekniska kontoret uppdraget att lyfta bort bron.

Vid sidan av utredningen om brons framtid ska en utredning om en tillfällig bro på platsen vid Åbackarna genomföras. En tredje utredning, om ett eventuellt byggande av en helt ny bro, ska tillsättas.

Och en fjärde del i utredningspaketet rör ansvarsfrågan från tidigare inspektioner av bron.

Artikelbild

| Femöresbron.

– Att arbeta parallellt med flera uppdrag kan naturligtvis innebära ökade kostnader men oavsett om bron går att renovera eller inte så måste den lyftas bort på ett säkert sätt. Det känns väl motiverat att jobba på flera fronter och inte låta detta dra ut på tiden i onödan. Vi vill göra allt vi kan för att återupprätta stråket över Motala ström så fort som möjligt, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden till hemsidan.