På vägsträckan mellan Sandbyhovrondellen och rondellen vid Max, på gamla E4, pågår just nu ett vägarbete.

Under arbetet går norrgående trafik över från två filer till en. Det innebär att det bildas långa köer på Ståthögavägen.

Bilister uppmanas att om möjligt ta en annan väg förbi området.