Det är Rossby Centre som firar 20 års verksamhet med en klimatkonferens på Arbetets museum i Norrköping under onsdagen och torsdagen. Rossby Centre är en del av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) i Norrköping och på centret jobbar 25 forskare som är bland de världsledande inom klimatforskning.

– Vi utvecklar beräkningsmodeller för klimatet, säger Erik Kjellström forskare och enhetschef vid Rossby Centre. Man använder samma typ av modeller som för väderprognoser för att se hur klimatet regionalt och globalt är på väg att förändras.

Erik Kjellström är enhetschef för Rossby Centre sedan 2003 och bland hans medarbetare finns forskare från hela världen. En viktig del av deras arbete är att ta fram så goda klimatberäkningar att politiker har ett bra underlag för att fatta rätt beslut om framtiden.

– Vi var först i världen med att beräkna atmosfär och hav samtidigt när det handlar om våra utsläpp, förklarar Erik Kjellström. Idag är vi en världsledande producent av regionala klimatscenarier och det är viktigt att vi får träffa våra användare och berätta var forskningen står och hur vi tänker jobba framöver.

Under den första konferensdagen ska man prata om regional och lokal klimatinformation och dag två ägnas åt det internationella samarbetet. Deltagare på konferensen är bland annat representanter för myndigheter och länsstyrelser.

– Det är mycket viktigt att vi förser beslutsfattare med våra aktuella forskningsresultat om klimatet, säger Ralf Döscher, vetenskaplig ledare och klimatforskare vid Rossby Centre. Politiska vägval kommer att spela en stor roll i hur vårt klimat utvecklas. Vi stödjer Paris-avtalet, det är avgörande för hur vi kan nå klimatmålen.

Rossby Centre finansieras till två tredjedelar av externa medel och man har framgångsrikt sökt och fått EU-pengar till centret.

Klimatförändringarna är redan här och forskarna kan peka på hur vi alla kommer att märka av detta.

– Vi drabbas av värmeböljor och det är viktigt för exempelvis äldrevården att ha beredskap för, säger Erik Kjellström. Snösäsongen har blivit kortare i Sverige och torkan märks också av mer frekvent i sydöstra Sverige.

Rossby Centre är uppkallat efter Carl-Gustaf Rossby. Han tjänstgjorde vid dåvarande SMHI 1922-1925 och deltog bland annat i några oceanografiska expeditioner. Han flyttade sedan till USA och var den som byggde upp den amerikanska vädertjänsten. Efter andra världskriget skapade Rossby ett internationellt meteorologiskt institut i Stockholm som kom att få stor betydelse för SMHI:s vetenskapliga utveckling.