Stilla och värdigt men med stor sorg vandrade 500 assyrier från Stadsbiblioteket till Tyska Torget.

Gemensamt för dem alla är att far- och morföräldrar på ett mirakulöst sätt överlevde det turkiska folkmordet på assyrierna i Ninveprovinsen de åtta åren mellan 1915 och 1923. De äldre föll offer för den vettlösa jakten på kristna, men några barn lyckades undkomma.

– Vårt folks minnen är våra trauman, säger Metin Kaya.

Artikelbild

| Organiserade. Said Nison från Assyriska kulturföreningen samlade sina landsmän.

Det som hände i sydöstra Turkiet under början av 1900-talet är ett öppet sår som aldrig kan läkas. Ett folk som skapade civilisationens vagga, med en 7 000-årig glänsande historia, försvann under några år till stora delar från jordens yta.

– Som om hela Sveriges befolkning skulle utplånats och kvar bara funnits några enstaka byar med överlevande, säger Metin Kaya.

Blicken är lugn och stadig men sökande. Den letar sig fram bland sammanhang som är allt för svåra att sammanfatta i ord.

750 000 assyrier beräknas ha mördats de där åren. Jakten på kristna drabbade också greker och armenier. Sammanlagt fördrevs, torterades och mördades tre miljoner människor.

Artikelbild

| Historien upprepar sig. 100 år efter det stora folkmordet hotas assyrierna i Mellanöstern åter av utplåning.

– Assyrierna i den tidens Turkiet utrotades, säger Metin Kaya.

I den kyliga svenska kvällen på Drottninggatan är lidandet långt ifrån historia. Det bärs av alla i fackeltåget, men samma omänskliga lidande drabbar ännu i dag när Islamiska Staten, IS, drar fram som en farsot. I Ninveområdet i norra Irak befinner sig 240 000 kristna på vild flykt undan IS styrkor.

Artikelbild

| Alla åldrar fanns representerade i tåget.

De assyriska fackeltågen drog fram genom en lång rad svenska städer på söndagskvällen. Assyrierna hoppas kunna tvinga den turkiska staten att erkänna folkmordet.

– 1,5 miljoner assyrier är på flykt idag, säger Metin Kaya. Våra hjärtan gråter och vi ropar på världssamfundet att agera.

Artikelbild

| Historien upprepar sig. 100 år efter det stora folkmordet hotas assyrierna i Mellanöstern åter av utplåning.

Även kommunalrådet Lars Stjernkvist gick med i fackeltåget.

– Det är viktigt att inte glömma det som hänt, säger han. Men det här fackeltåget är också viktigt för att vi som lever tillsammans här i Norrköping skall kunna förstå varandra. Jag hoppas att det här ska bidra till att assyrierna ska kunna känna att de blir bekräftade och respekterade.

Artikelbild

| Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) gick också med i tåget.

Där finns ett stort allvar i Metin Kayas ögon.

– I Sverige vet man sanningen, säger han. Vi känner både respekt och stöd. Men ute i samhället är vårt folks förintelse ändå något okänt.

Artikelbild

| Även de allra minsta fanns med i söndagens fackeltåg.

Facklorna längs Drottninggatan kastade sitt ljus över en ohygglig 100-årig historia.