Sedan 05.30 på torsdagen går det inte några färjor mellan Skenäs och Säter. Orsaken till avbrottet uppges vara ett färjebyte. Trafikverket meddelar att trafiken kan komma att sättas igång igen på söndag vid 18-tiden. Myndigheten reserverar sig mot sluttiden och uppger att den är preliminär och kan ändras.