Den årliga sammanställningen som Viltskadecentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet gör visar att allt fler får dödats av lodjur under det senaste året. I länet och i landet i stort.

När det gäller hela landet noteras 179 dödade får 2015 och 33 skadade. Året innan dödades 134 får och 7 anmäldes skadade.

I Östergötland fick förra året 11 får sätta livet till efter att ha blivit angripna av lodjur. Året innan var det bara ett får.

Följden av det ökade antalet lodjursattacker har lett till att länsstyrelsen fått betala ut betydligt högre summor i bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättningar för skadade djur.

2015 låg totalsumman på 809 000 kronor varav 762 000 kronor var bidrag till skadeförebyggande åtgärder. Året innan stannade totalsumman på 2 000 kronor och avsåg endast ersättning för skadade djur.

Sammanställningen som Viltskadecentrum baserar sin statistik på kommer från de besiktningar som gjorts av länsstyrelsens besiktningsmän.

Även hundar som angripits av vilt finns med i statistiken, men i Östergötland är de relativt förskonade. De senaste två åren har två hundar dödats, i båda fallen av lodjur.