– Jag tar föräldrarnas oro på allvar. Vi måste vara både lyhörda och uppmärksamma. Men det har inte hänt någonting här. Det är 14 nya elever som har börjat på vår skola. De är som vilka andra elever som helst, säger rektor Heida Östlund på Vikbolandsskolan.

Men det finns föräldrar som är av en annan åsikt. Enligt det rektorsbrev som gått ut finns det misstankar om att en del föräldrar som hållit sina barn hemma. Det finns också föräldrar som krävt att skolan upprättar en handlingsplan mot våld och övergrepp.

– Vi har handlingsplaner, men det behövs inga specifika handlingsplaner för att ta emot en förberedelseklass. Att göra en sådan handlingsplan är som att förvänta sig att det skulle bli problem av det slaget, poängterar Heida Östlund.

Artikelbild

| Facebook. Rektor Heida Östlund fick veta att det låg negativa kommentarer om skolan på sociala forum som facebook.

Flyktingbarn

För en vecka sedan började flyktingbarnen i skolan.

– Det är en fröjd att gå in i deras klassrum. De tycker det är så roligt att vara i skolan, de är glada och skiner verkligen upp, säger Heida Östlund.

Till sin hjälp har de nya eleverna fått en mentor som pratar deras eget språk flytande.

Men det som skolan såg som en bra nystart för eleverna reagerade enligt rektorn en del föräldrar negativt på. Så pass negativt att Heida Östlund i förra veckan valde att skriva ett långt rektorsbrev där hon både berättar om de reaktioner som nått henne samt om skolans ansvar.

Hotfullt

– Jag fick veta att det låg många kommentarer ute på nätet i olika sociala forum som handlade om skolan. Jag fick också många negativa samtal och mail.

Blev du hotad?

– Det var hotfullt och någon som höjde rösten rejält. Det var inte alls trevligt, säger Heida Östlund.

Var du beredd på den här reaktionen?

– Nej, inte riktigt. Jag har informerat i början av terminen om att detta skulle ske och då hörde jag ingenting.

I skollagen står det att utbildningen ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.

Oro

– Jag har en förståelse för att det kan finnas oro. Att det står i tidningar att det händer saker på HVB-hem. Att man kan vara rädd för att det finns traumatiseringar. Vi ska försöka fånga upp stämningarna men hittills har vi inte alls sett något sånt, snarare tvärtom. Häromdagen när jag gick igenom skolan under rasten så spelade flera ungdomar pingis tillsammans med våra nya elever.

Är det eleverna eller föräldrarna som är rädda?

– Efter vad jag förstår är det föräldrarna. Det är deras ord. Eleverna har inte sagt något till oss. Vi misstänker att enstaka föräldrar håller sina barn hemma. Vi ska följa upp alla som varit sjuka och se varför de varit hemma. Vi måste diskutera och hittar lösningar, säger Heida Östlund.

– Samtidigt bör alla komma ihåg att det här är nya elever som alla andra. När det kommer andra nya elever till klasserna så sker det bara, säger Heida Östlund.

Positiva kommentarer

Nu ska skolan fortsätta att arbeta med integreringsfrågor.

”Om du och/eller ditt barn någonsin skulle behöva flytta till ett nytt ställe eller börja på en ny arbetsplats/skola hoppas jag innerligt att ni inte blir utsatta för misstankar av det slaget, för det har ingen, som inte har gjort något fel, gjort sig förtjänt av!” Så skriver hon i sitt rektorsbrev, som nu har delats många gånger på internet.

– Efter alla delningar har jag också fått många positiva kommentarer. Människor som hört av sig från andra delar av landet och som tycker det här är ett bra sätt att arbeta.