Den tidigare HA-ledaren åtalas för bland annat två fall av grovt skattebrott, som enligt åtalet ska ha begåtts under åren 2012-2014, då han fortfarande var ledare för Norrköpingsavdelningen.

Han hade då registrerat sig som utvandrad från Sverige.

Men Skatteverket har granskat Peter Holfves ekonomi närmare och valde att skönstaxera honom.

Utredningen visade nämligen att han inte alls hade varit utvandrad, utan tvärtom varit verksam i Sverige och Norrköping under åren 2011 till 2014. I och med det skulle Peter Holfve också betala skatt här och blev därför upptaxerad med nära 1,5 miljoner kronor.

Efter det beslutet gjorde Skatteverket dessutom en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och nu har kammaråklagare Marianne Staaf väckt åtal mot Peter Holfve. Enligt åtalet ska han ha tjänat 1,3 miljoner kronor 2012-2014 som han var skattskyldig för i Sverige, men som han underlät att deklarera och därför fanns det fara för att 365564 kronor skulle undandras det allmänna.

Han åtalas även för två andra grova skattebrott som rör hans två estländska företag Youropa Trading OÛ och McBYGGAB OÜ. I korthet anser Skatteverket och kammaråklagaren att de var så kallade brevlådeföretag, som användes för att tvätta pengar. Detta skedde genom att svenska företag, ofta i byggbranschen, skickade falska fakturor till Estland och där hävdade att man hade hyrt in personal från estländska brevlådeföretag.

– De (det svenska företaget) låtsas köpa bemanningen från till exempel ett företag i Estland, men hela fakturan är fejk. I stället är det ett sätt att frigöra pengar och betala den egna svarta arbetskraften, berättade Pia Bergman, nationell samordnare för kontroll av grov organiserad brottslighet, i vår granskning 2015.

Genom att dels använda sig av brevlådeföretagen på det sättet, dels underlåta att deklarera menar åklagaren att Peter Holfve försökt slippa betala arbetsgivaravgifter om drygt 283 000 kronor under åren 2012-2014.

Dessutom åtalas han för två fall av grovt försvårande av skattekontroll, eftersom han uppsåtligen, eller i vart fall av grov oaktsamhet, åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet mellan 1 januari 2012 till 31 december 2014 samt i januari till 31 december 2014.

Åklagaren har också yrkat på att Peter Holfve meddelas näringsförbud, eftersom han grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamheten.

Av stämningsansökan framgår att Peter Holfve förnekar brott.