LÄS MER: Beskedet: Bron går inte att rädda.

Men den måste lyftas med stor försiktighet. Besiktningen har nämligen visat att det finns tungmetaller och miljöstörande ämnen, såsom bly, arsenik och krom, i färgen som bron har målats med och inget av det får hamna i vattnet.

På torsdag får tekniska nämnden ta ställning till det nya förslaget om bron, som ju stängdes av i september förra året efter att allvarliga korrisionsskador på tvärbalkarna under den hade upptäckts. Efter det har flera undersökningar gjorts och ett tag var beskedet att bron inte skulle gå att reparera.

Artikelbild

| På torsdag får tekniska nämnden ta ställning till nya förslag om Femöresbron.

Nu föreslår tekniska kontoret att bron ska lyftas bort för vidare undersökningar. Bara så går det att säkert fastställa skicket på den 115 år gamla bron och avgöra om den går att renovera. Under tiden som det görs föreslås också att möjligheten till en tillfällig bro ska utredas parallellt med en eventuellt ny bro. En tillfällig bro skulle knyta ihop Kneippen och Himmelstalund under byggtiden.

Tekniska nämnden föreslås också beslut att ansvarsfrågan vid tidigare inspektioner av bron ska utredas.