Norrköpings kommun äger projektet, via bolaget Upplev Norrköping. Kommunstyrelsen anslår 500 000 kronor för i år och lika mycket för 2017 och 2018 om det blir en förlängning. Fastighetsbolagen Corallen, Event- och Samhällsfastigheter, Hyresbostäder, Lundbergs, Magnentus och Skandiafastigheter skjuter tillsammans till 1,5 miljoner kronor för en stadskärneledare och till marknadsföring.

Thomas Walden, som under sin yrkesaktiva tid arbetat med marknadsföring i fastighetsbolaget Ståhls, Stadium och IFK Norrköping, har initialt engagerats som konsult. Han har sedan ett par år varit projektledare för ett centrumprojekt kallat Nere på stan som omfattar ett antal fastighetsägare.

– Det har inte funnits något organiserat samarbete med alla parter för att ta hand om city, säger Thomas Walden vars uppgift är att ta fram ett ägardirektiv och upprätta en verksamhetsplan. Han har ett stort kontaktnät i stadens näringsliv och har varit involverad i bland annat utvecklingen av Knäppingsborg.

– Ett av mina uppdrag blir att få med fler fastighetsägare i city, säger han.

Utvecklingen av stadskärnan går ut på att få fler att besöka centrum för att handla, besöka restauranger och uppleva olika arrangemang. Men det handlar även om att skapa ett centrum med god tillgänglighet och trygghet.

Är det här viktigt eftersom den externa handeln har utvecklats?

– Ja, så är det ju. Ingelsta och Mirum är välutvecklat. Det är viktigt att vi inte sitter stilla utan jobbar vidare. Borlänge, Helsingborg och Västerås är exempel på städer där cityhandeln mer eller mindre dött ut, säger Thomas Walden.

– Men vi jobbar tillsammans med Mirum och Ingelsta för att utveckla Norrköping i stort, säger han.

NT frågar Upplev Norrköpings vd Stefan Papangelis vad som räknas till stadskärnan.

– Det är faktiskt en intressant fråga: Vad är stadskärnan? Det är inte definierat. För oss är det inte fastsällt, säger han och påpekar att man inte vill binda sig för vilka fastighetsägare i centrum som kan delta i projektet. Fler än de som nu medverkar välkomnas.

En rådgivande grupp, bestående av kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) samt representanter för oppositionen, näringslivskontoret, tekniska kontoret och stadsplaneringskontoret, ska ta sig an de strategiska frågorna kring centrumutveckling. Det finns även en styrgrupp med kommunala tjänstemän och representanter för fastighetsbolagen.