På tisdag börjar Norrköpings kommun arbetet med att lägga ny asfalt på flera gator runt om i staden. På flera platser runt om i Norrköping kommer vägen få ett helt nytt vägunderlag. Först ut är Linköpingsvägen–Lokegatan och Albrektsvägen–Hagebygatan, där arbetena drar igång under tisdagen.

Först kommer den gamla asfalten att bilas bort innan den nya läggs. Kommunen har planerat att vara klar med alla vägar till den 27 augusti. De enskilda vägarna kommer dock inte påverkas mer än sex dagar som mest enligt kommunens tidplan. På Jacob Ekboholmsgatan kommer arbetet till och med vara över på en dag om allt går som planerat.

Det är sexton vägar som kommer att få helt ny asfalt. Mellan den 14 och 27 augusti kommer även mindre asfalteringsarbete utföras på sex vägar runt om i kommunen.

Gatorna kommer inte att stängas av under arbetet, men på sin hemsida uppmanar kommunen bilförare att ta det lugnt och vara försiktiga när de passar vägarna där asfalteringsarbete utförs. För arbetarnas säkerhet.