Två år till finns det avtal med olika företag som utbildar kommunens anställda i kommunikologi. NT har vid flera tillfällen skrivit om dessa upphandlingar, bland annat 2013. Redan då kritiserades kommunen av forskare och andra för att man valde att gå vidare med upphandlingar gällande kommunikologi, främst eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis kring metoderna.

Stadsplaneringskontoret och tekniska kontoret var bland de första att ha kurser i kommunikologi. Under åren har många fler kommunala kontor haft kurser, även kommunstyrelsen.

Vad har de kommunanställda fått ut av kurserna?

– Vi politiker styr inte över vilka kurser som ska ges utan jag antar att man följt de riktlinjer som finns. Jag har fått höra att utbildningarna varit mycket bra, säger Kikki Liljeblad, (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Enligt henne används kurserna i kommunikologi bland annat för att introducera nya medarbetare och för att förbättra medarbetarnas förmåga att kommunicera med allmänheten.

– Vi politiker lägger oss inte i vilka kurser som kommunens medarbetare går utan det är respektive chef som avgör detta, säger Kikki Liljeblad.

– Vad jag har hört är att man blivit stärkt i att kommunicera och har mer effektiva möten. Handläggare och tjänstemän träffar många människor.

Varför väljer kommunen att ha dessa kurser då de inte har något vetenskapligt stöd?

– Jag vet inte varför kommunen valt detta. Jag var inte med då utan har bara varit ordförande i ett år. Detta borde personalutskottet och chefer titta på. Men jag har inte fått några indikationer på att man bryter mot några riktlinjer, säger Kikki Liljeblad.

Men eftersom det här ramavtalet har skrivits för hela kommunen 2013 så kan inget kontor inom kommunen välja en annan utbildning.

Varför valde man detta?

– Jag som politiker har inte beställt vilken metod man ska använda, säger Kikki Liljeblad.

Vad tycker ni politiker nu?

– Vi ger pengar till utbildning och det är viktigt att alla får bra utbildning. Jag förutsätter att respektive chef tar det ansvaret och sedan får frågan avgöras igen 2017. Man ta en ny diskussion då avtalet går ut, säger Kikki Liljeblad.

Eftersom forskare inte får ta del av resultaten från kommunikologi så höjs kritiska röster om att detta är sektartat då endast de som gått kurserna kan ta del av erfarenheterna.

Vad tycker du om detta?

– Det har inte jag hört och jag kan inte ta ställning till den informationen. Hur vi ska jobba framåt vet inte jag, säger Kikki Liljeblad.