Anders Frick är en av rektorerna för SFI-utbildningen, som bedrivs inom Komvux på S:t Olofsskolan i centrum och i Vrinnevi Park.

– Det har varit stort tryck. SFI-utbildningen har ökat med 20-25 procent under senaste året, säger Anders Frick och fortsätter:

– Antalet elever från Arbetsförmedlingens etableringsprogram har gått ned, men bland de som inte har flyktingskäl – och inte tillhör etableringsprogrammet – har elevantalet ökat.

Artikelbild

| Värnar kvaliteten. Anders Frick, rektor på Komvux, tycker det är viktigt med behöriga SFI-lärare, som det är brist på. "Vi vill ha en hög kvalitet i undervisningen", säger han.

Kön är på ungefär 500 personer – men det är inte lätt att i förväg bedöma hur många som är i behov av SFI:

– Jag har jobbat i den här skolformen i tretton år, och det har alltid varit svårt att ställa prognoser. Det är är svårt veta hur peroner rör sig och hur många som bosätter sig i Norrköping. För ett halvår sedan trodde vi att kön skulle minska.

Det finns ett 60-tal SFI-lärare i Norrköping – och inom Komvux värdesätter man att de har behörighet:

– Vi vill ha en hög kvalitet på undervisningen, säger Anders Frick och berättar att förutom en lärarutbildning i botten krävs det en termins studier i ämnet svenska som andraspråk för att bli behörig SFI-lärare.

Artikelbild

| Svårt fall. "Jag ser ingen lösning på kort sikt", säger Komvux-rektorn Anders Frick om bristen på behöriga SFI-lärare och den långa kön till utbildningen i svenska för invandrare.

Från 16 års ålder har en invandrad person rätt till svenskaundervisning, men de flesta studerande är från 20 år och uppåt.

– 20 procent av eleverna tillhör de högutbildade, som har en akademisk utbildning, säger han. Det kan, som exempel, röra sig om en tysk läkare som flyttat till Sverige och behöver lära sig svenska. Lika många procent representerar gruppen med lägst utbildning, exempelvis analfabeter som inte kan läsa och skriva.

Varför är det så viktigt att ha utbildade lärare?

– Att ha ämneskunskap i språk är en kompetens i sig, men det räcker inte bara med att vara en bra pedagog. Det handlar också om att känna till grammatiska mönster och uttal, säger han. Och det behärskar den som utbildats. SFI-eleverna lär sig i olika takt och utbildningstiden varierar:

– Man får en individuell rikttid, säger Anders Frick.

Just nu utlyses sex SFI-tjänster i Norrköping:

– Vi har 33 sökande på de tjänsterna. Det finns många som inte är behöriga, men vi tror att vi ska få tag på fyra-fem personer med utbildning, säger han.

Hur kan situationen förbättras?

– Jag ser ingen lösning på kort sikt, säger Anders Frick som märkt att det är köer till SFI över hela landet.