Acetylfentanyl är ett preparat som är flerfaldigt mer potent än heroin och morfin, enligt tingsrättens dom. Potent till en sådan grad att risken för överdosering är påtaglig.

Svea hovrätt har konstaterat att det närbesläktade preparatet fentanyl har ett högre straffvärde än heroin. Tingsrätten drar därför slutsatsen att innehav av acetylfentanyl i straffvärdeshänseende ska betraktas som allvarligare än innehav av heroin och att straffvärdet för det aktuella innehavet i varje fall inte understiger 2,5 år.

När det gäller den grova misshandeln är det, enligt tingsrätten, utrett att det finns i stort samstämmiga uppgifter från den knivhuggne, den åtalade och ytterligare ett vittne om att fem personer satt i en bil i Eneby centrum söndagen den 19 maj alternativt måndagen den 20 maj.

Enligt vittnesuppgifter ska knivhuggningen ha skett i bilen och berott på att den åtalade mannen var arg för att den andre lämnat honom ensam vid ett tillfälle ett par dagar tidigare.

Vid huvudförhandlingen uppgav dock målsäganden att det inte var den åtalade ökände brottslingen som knivhögg honom. Att han sagt det i polisförhör sade han berodde på att han var påverkad och att polisen lade orden i munnen på honom.

Ett vittne, som tingsrätten bedömer som trovärdigt, har dock gett en annan bild och rätten gör bedömningen att " det är sannolikt att målsäganden upplevt hot eller i vart fall påtryckningar utifrån som fått honom att ändra sina uppgifter". Tingsrätten anser det styrkt att den åtalade stuckit eller huggit målsägaren med kniv i benet och anser att han därigenom visat särskild hänsynslöshet och råhet. Därför ska gärningen bedömas som grov misshandel.

37-åringen förekommer under 33 avsnitt i belastningsregistret och har från slutet av 90-talet dömts för ett stort antal narkotikarelaterade brott samt diverse våldsbrott.

Senast den 4 januari i år dömdes han för bland annat stöld, narkotikabrott och våld mot tjänsteman.

Och det var bara några dagar innan han den 24 februari skulle börja avtjäna det fängelsestraffet som han begick de nya brotten. Nu döms han till 3,5 års fängelse för grov misshandel och grovt narkotikabrott.