Larmet kom in till Räddningstjänsten Östra Götaland klockan 11.15 på fredagen.

En bärgarbåt på 20 meter och med en vikt på 150 ton höll på att sjunka vid Östersjövarvet i Norrköpings hamn. Räddningstjänsten åkte till platsen och satte in pumpar för att få ut vattnet ur båten.

- Den är förtöjd vid kaj. Den har sjunkit så att den står på botten, men är inte helt täckt av vatten, säger Ulf Kron, inre befäl på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Nu är risken att hydraulolja och dieselolja börjar läcka ut från den sjunkna båten.

- Vi har lagt ut länsar runt om för att minimera risken för att hydraulolja och dieselolja börjar läcka ut. Vi försöker också hålla den på rätt köl genom att fortsätta pumpa ut vatten, säger Ulf Kron.

Räddningstjänsten har ringt in en slamsugbil som ska hjälpa dem med nästa monent i räddningsinsatsen.

- Vi hoppas kunna pumpa ut dieseln så att den inte läcker ut i vattnet.

Kustbevakningen och representanter för miljökontoret på Norrköpoings kommun har informerats om händelsen.

Enligt Ulf Kron har båten legat förtöjd vid kajen vid Östersjövarvet en tid, och någon besättning ska inte ha funnits ombord när fartyget började läcka in vatten.

Uppdatering klockan 14.55:

Räddningstjänsten meddelar nu att räddningsinsatsen är avklarad. Båtägaren är kvar på platsen och samverkar med en slambil. Fartyget bedöms nu stå så stabilt att det inte påverkas av övrig båttrafik samt att ingen olja läcker ut.