– Vi hade de tankarna och ambitionerna före valet 2014, säger Christoffer Bernsköld (S) som är ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

På sjukhus får äldre stanna tills de är medicinskt färdigbehandlade. Vårdtiderna har blivit allt kortare.

Om kommunen inte kan ta emot och ge det stöd personerna behöver får kommunen efter några dagar börja betala regionen för vårdplatsen. Nu pågår en statlig utredning bland annat om hur detta betalningsansvar ska se ut.

– Därför vill vi avvakta lite, säger Christoffer Bernsköld, som tycker att Norrköpings kommun har skärpt upp sig och klarar att ta hem patienter i tid.

Han ser dessutom andra möjligheter än just ett mellanboende för att stödja kommunens hemsjukvård och hemtjänst på sätt som gör att äldre personer inte behöver köras runt så mycket.

– Exempelvis med läkarbilar och ambulanssjukvårdare som kan hjälpa till med bedömningar i hemmet. Allt för att skapa så stor trygghet som möjligt i hemsituationen och undvika att människor skickas till sjukhus i onödan.

Hemmet kommer att bli platsen för allt mer hälso- och sjukvård. Det är hans uppfattning.

Christoffer Bernsköld konstaterar att regionen och kommunen har ett gemensam ansvar.

– Det här är en diskussion som vi måste ta med sjukvården. Vi i kommunen tror fortfarande att ett mellanboende är en bra lösning, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).