Proauto Group AB, som i dag har verksamhet i Klockaretorpet, vill bygga en ny lokal för försäljning av BMW- och Mini-bilar i Norrköping. Tomten är planerad att bli 12 000 – 14 000 kvadratmeter stor, och planeras utmed E4 mittemot Kvillinge brandstation. På sikt vill man knyta samman verksamheterna i Linköping och Nyköping med den nya i Norrköping.

Även Platinum Cars vill utveckla sitt sportbilscenter, och vill bygga ut den redan existerande lokalen i Jursla på nästan 4 000 kvadratmeter med ytterligare 4 600 kvadratmeter.

På Norrköpings kommun är man positiv till de planerade utvecklingarna.

Artikelbild

| Markanvisning. Vid dessa platser har kommunen gett markanvisning för bilfirmorna som vill bygga nytt och bygga ut.

– Vi tycker att det är jätteroligt att två lokala företag går så pass bra och vill satsa på nybyggnad. Det är dyrt och kostar mycket, så det visar att man tror på marknaden och Norrköping som framtidsmarknad för de här företagen. Det är roligt med investeringsvilja, säger Magnus Jonsberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

– Det här är inget som kommunen har initierat, utan det är marknaden som har tryckt på. Jursla arbetsområde har flera attraktiva anläggningar och det har skapats ett positivt arbetsområde där fler har velat etablera sig. När de här två företagen satsar så pass mycket tror vi på sikt att vi kan få fler hit.

Platinum Cars har etablerat sig som ett av Sveriges största sportbilscenter, och vill med sin planerade tillbyggnad expandera och bli Europas största. Ägaren Sigge Bilajbegovic är mycket glad över stadsplaneringsnämndens beslut.

– Vi har för elfte året i rad haft ett rekordår med tillväxt. Nu har vi bestämt oss för att bygga Europas största sportbilscenter, det är jättehäftigt. Hallen kommer att bli 200 meter lång, det blir ett riktigt moderskepp, säger Sigge Bilajbegovic.

Artikelbild

| Platinum Cars får snart mer plats.

Det blir plats för 200 – 250 lyxbilar under samma tak, plus en helt ny verksamhet för bland annat modifiering av bilar.

– Många av kunderna vill göra sin bil unik, så den verksamheten kommer vi att satsa på och anställa mycket folk kring. Det här är en jättesatsning, säger han och fortsätter:

– Vi har många kunder från andra länder, och det drar ju folk till Norrköping. Man kanske stannar och äter mat eller passar på att sova över på hotell i stan innan man hämtar sin bil, så det ena ger det andra.

Men först krävs planändringar. För Platinum Cars utbyggnad krävs en planändring, för Proauto krävs ändringar i områdets detaljplan, som reglerar vad som får byggas på marken.

– Målsättningen är att det blir klart under året, men det är svårt att säga exakt när det planeras för byggstart i dag. Det beror på utredningar och överklaganden under planprocessen, säger Magnus Jonsberg.

011-200 146