På måndagen presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) befolkningssiffror för 2015. Där kan man se att Norrköping vid årsskiftet hade 137 035 invånare, vilket var en ökning med 1 752 invånare under 2015.

Linköping, länets största kommun, hade 152 966 invånare vid årsskiftet – men där ökade befolkningen bara med 1 085 invånare under 2015. Norrköping var den östgötakommun som ökade mest, och man ökade även mer än Västerås och Örebro som har fler invånare. Västerås ökade med 1 516 invånare och Örebro med 1 582.

Norrköping har senaste åren kämpat med Helsingborg om att vara den åttonde största kommunen i landet. Men nu rycker skåningarna ifrån. Helsingborg hade vid årsskiftet 137 909 invånare och ökade med 2 565 under 2015.

Artikelbild

| Linköping är Sveriges femte största kommun. Vid årsskiftet hade Linköping 152 966 invånare.

Här är de kommuner som hade flest invånare 31 december 2015:

1) Stockholm, 923 516 (+ 11 527)

2) Göteborg, 548 190 (+7 045)

3) Malmö, 322 547 (+4 467)

4) Uppsala, 210 126 (+2 764)

5) Linköping, 152 966 (+1 085)

6), Västerås, 145 218 (+ 1 516)

7) Örebro, 144 200 (+1 582)

8) Helsingborg, 137 909 (+2 565)

9) Norrköping, 137 035 (+ 1 752)

10) Jönköping, 133 310 (+ 1 170).

De tre kommunerna med minst befolkning finns i Västerbotten: Bjurholm , 2 453 (+2), Sorsele , 2 516 (-49) och Åsele, 2 740 (-17).