Rover Alisca ska inte stå för hela arbetet, de ska utföra allt markarbete.

– Det ska ske ytterligare en upphandling första kvartalet nästa år. Då handlar det om de som ska lägga själva spåren, säger Johan Sundin som är inköpschef på Ostlänken.

Det var sammanlagt sex bolag som lämnade anbud, varav fyra var svenska.

– De tre översta låg väldigt nära prismässigt, så det handlar inte om någon prisdumpning, säger Johan Sundin.

Det finns en avtalsspärr på kontraktet på tio dagar, under den tiden har konkurrenter möjlighet att komma med överklaganden.

– Om det inte sker skrivs kontraktet på inom någon månad och arbetet drar igång runt november, säger Johan Sundin.

I det här skedet står Trafikverket för 168 miljoner kronor och kommunen för 96 miljoner.

Kommunen och Trafikverket har diskuterat Kardonbanan under en lång tid. Godsspåret från Åby till hamnen på Händelö ska ge en effektivare godshantering och har stor betydelse för hamnen.

Tillsammans med broar och vägar som krävs beräknas kostnaden till ungefär 670 miljoner kronor.