Projektet presenterades på måndagen på Café Klockrent. Mattias Josephson, ägare av privata företaget Idéfabriken AB, har tagit initiativ till detta samverkansprojekt med olika aktörer. Syftet är att Klockaretorpet, som har ett något skamfilat rykte, ska bli tryggare genom att mötesplatser skapas över generationsgränserna och genom att miljön både inom- och utomhus fräschas upp. Det ska också skapas positiva aktiviteter för boende i området – och det ska ges möjligheter till både arbetsträning och sysselsättning.

– Våra hyresgäster upplever att det inte är tryggt i Klockaretorpets centrum, säger Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling hos Hyresbostäder, och berättar att man bjöd in de boende i kvarteret till ett möte.

– Vi frågade vad de vill ha i området, och en illustratör tolkade vad de ville ha, säger han och visar skissen där Idrottens Hus finns kvar och där bibliotek och IT-café välkomnas i centrummiljön.

Artikelbild

| Lennart Carlsson, ordförande i Klockaretorpet i samverkan (KIS), säger att tomma lokaler i centrum skapar otrygghet. Därför välkomnar han mer verksamheter där. Tomas Lindquist, Hyresbostäder och Karin Jonsson (C), kommunalråd, lyssnar.

– Kanske kan man också ha en fritidsgård, för att få liv och rörelse, säger han.

Genom att ha just liv och rörelse i stadsdelens centrum räknar man med att det ska bli mindre busliv och skadegörelse där.

Mattias Josephson kopplades sedan in i projektet. Han har startat flera olika projekt inom så kallat världsförbättrande företagande. Inspirationen kommer från fredspristagaren Muhammad Yanus engagemang för att lösa olika samhällsproblem med icke vinstdrivande företag. Idéfabriken ligger bakom 15 företag inom denna bransch och sysselsätter ett 90-tal personer. Närbutiken Close 2 U i Navestad drogs igång av Idéfabriken, liksom projektet Styrka där ungdomar med trasslig bakgrund får en ny chans.

– Jag har senaste tre åren jobbat med världsförbättrande-företagande. Någonstans har jag fått upp ögonen för att ett företag kan vara ett kraftfullt verktyg för att göra världen bättre, säger Mattias Josephson.

Artikelbild

| Framtidsskiss. Tomas Lindquist, Hyresbostäder, visar skissen på Klockartorpet. Den gjordes vid ett möte med boende i området. Övriga från vänster: Veronica Höijer, Norrköpings kommun, Mattias Josephson, Idéfabriken AB, Karin Jonsson (C), kommunalråd, och Lennart Carlsson, Klockaretorpet i samverkan.

Veronica Höijer arbetar med socialt företagande på Norrköpings kommun.

– Det är en rörelse som pågår i världen nu, att fler vill ta socialt ansvar och göra bra saker, säger hon.

Idéfabrikens projektledartjänst betalas av kommunen.

– Vi betalar 500 000 kronor per år 2016 och 2017, och 200 000 kronor i år, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C), ordförande i områdesdelegationen som tillsattes efter valet.