75,7 procent var förra årets motsvarande siffra. Procenten för antalet behöriga till högskoleförberedande gymnasieprogram var 74,8. Nu visar statistiken att det har höjts till 75,2 procent. Utbildningsdirektör Mats Olsson förklarar att det är 50 fler elever i årkurs 9 i Norrköpings skolor som varit i Sverige i mindre än ett år om man jämför med tidigare statistik

– Behörigheten till gymnasiet är i stort sett oförändrad om vi jämför med förra året. Vår ambition är givetvis att behörigheten ska öka. Med tanke på att vi har ett större antal nyanlända elever jämfört med förra året, så går höstens betygsvärden ändå åt rätt håll, säger Mats Olsson.

Mats känner en viss oro men tror att siffrorna kommer att se bättre ut när vårterminen är slut.

– Höstterminens betyg är alltid på en lägre nivå än vad slutbetygen är, säger han.