Maria Öhrström har jobbat som sjuksköterska i ett drygt år och är också fackligt förtroendevald på sin avdelning på Vrinnevisjukhuset. Hon har skrivit ett öppet brev till högsta politiska ledningen och högsta tjänstemannanivån i Region Östergötland. I brevet riktar hon svidande kritik mot årets lönebud. Ett bud som innebär i snitt en löneökning på 660 kronor i månaden.

– För mig är det tydligt att vårt arbete inte värderas särskilt högt. Fortsätter man med den här lönesättningen kommer det inte finnas några sjuksköterskor kvar i regionen, säger hon.

LÄS MER: Öppet brev till Region Östergötland

Artikelbild

| Motivation. – Fortsätter man så här kommer ingen vilja jobba kvar som sjuksköterska, säger Maria Öhrström.

I brevet skriver hon så här: "Säg siffran högt en gång: 660 kronor. Denna siffra ska stimulera till: ytterligare personlig utveckling, verksamhetsutveckling, att medarbetare ska vilja ha ansvarsområden utöver sitt dagliga omvårdnadsarbete, att medarbetare känner sig stolta över att gå till jobbet, att medarbetare ska vilja stanna inom regionen, egna studier för att upprätthålla sin kompetens. Dessa 660 kronor ska även räcka till för att höja de sjuksköterskor som ligger under 25 000 kronor/månad samt bidra till en lönespridning som är rättvis för alla".

LÄS MER: "Hon ska få ett svar"

– Det säger sig själv att det inte kommer bli så mycket och vi kommer fortsätta att få låga lönepåslag. Och det i ett jobb som betyder väldigt mycket ansvar. Jag skulle vilja att någon av de ansvariga gick med mig en dag för att se hur vi har det. Jag hoppas att brevet ska skapa debatt, säger Maria Öhrström.

För Maria Öhrström är det tydligt att en sjuksköterskeutbildning inte värderas högt. Hon påpekar i sitt brev att det är en universitetsutbildning på tre år som krävs för att bli sjuksköterska.

– Jag säger inte att alla inte vet det. Men det är ofta som jag får förklara vad som är skillnaden mellan en undersköterska och en sjuksköterska, säger hon.

Har någon du skrivit till hört av sig ännu?

– Nej inte ännu. Men jag hoppas som sagt var på att det blir en debatt. Vårt jobb är viktigt och behöver värderas högre, säger hon.