Hej!

Jag heter Maria Öhrström och jag jobbar som sjuksköterska på medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset.

Jag är även förtroendevald för min avdelning och det är ett uppdrag jag har stor respekt för.

I mitt uppdrag som förtroendevald ingår det i mitt uppdrag att vara med i löneprocessen med min chef.

I år tycker regionen att jag och mina medarbetare är värda 660 kr i snitt per medarbetare.

Säg siffran högt en gång: 660 kr.

Denna siffra ska stimulera till:

- ytterligare personlig utveckling

- verksamhetsutveckling

- att medarbetare ska vilja ha ansvarsområden utöver sitt dagliga omvårdnadsarbete

- att medarbetare känner sig stolta över att gå till jobbet

- att medarbetare ska vilja stanna inom regionen

- egna studier för att upprätthålla sin kompetens

Dessa 660 kr ska även räcka till för att höja de sjuksköterskor som ligger under 25000 kr/månad samt bidra till en lönespridning som är rättvis för alla.

Sjuksköterskor har en legitimation från socialstyrelsen. Sjuksköteskan är omvårdnadsansvarig.

Vi har studerat 3 år på universitetet med en kandidat- och yrkesexamen. De flesta har även ytterligare studier på universitetet och många års yrkeserfarenhet.

Sjuksköterskor har ett obligatoriskt ansvar att hålla sig uppdaterade på det senaste inom omvårdnadsforskning och även inom medicinsk forskning.

Sjuksköterskor ska hjälpa till att föra verksamheten framåt och vi ska ständigt utveckla sig själva.

Sjuksköterskan som tjänar mest hos oss har över 40 års erfarenhet inom vården och tjänar dryga 32 000 kr/månad. Detta är tyvärr inte unikt för vår verksamhet.

Sjuksköterskor räddar liv. Vi tar hand om de allra sjukaste i samhället, allt ifrån en person som drabbas av en akut sepsis till en döende person i lungcancer som kräver odelad uppmärksamhet.

Vi tar hand om närstående och deras frågor. Vi tar hand om smärtan som inte kan lindras av läkemedel. Vi tar hand om ångesten i alla dess former.

Vi ser till att patienter kommer till rätt undersökning i tid. Vi administrerar droppinfusioner, vi bedömer vitala parametrar, vi handhaver avancerad medicinsk teknisk utrustning, såsom bilevelbehandling m.m.

Vi verkställer allt som läkaren har ordinerat. Vi ska även kunna bedöma rimligheten på det läkaren ordinerar då det blir vårt ansvar om det blir något fel.

Allt detta ska även fungera när vi inte har en läkare på plats. Detta är ofta då läkaren finns någon annanstans på sjukhuset och sjuksköterskan behöver söka läkaren om hen vill att läkaren ska göra en bedömning.

Fram till att läkaren kommer så är det sjuksköterskans uppgift att patienten inte försämras ytterligare.

Utan sjuksköterskor skulle verksamheten aldrig fungera.

Då är min fråga till dig: Hur rättfärdigar du att en löneökning på 660 kr är vad en sjuksköterska är värd?

660 kr är ett hån mot det arbete sjuksköterskor dagligen utför.

Du får gärna komma och gå med mig en dag för att se vårt arbete och det engagemang och den energi jag och mina kollegor lägger ned i vårt arbete.

Vi finns till för våra patienter och deras närstående när de är som mest utsatta. Det är värt mycket mer än 660 kr.

Med vänlig hälsning,

Maria Öhrström

Legitimerad sjuksköterska

Skyddsombud

Förtroendevald

Avdelning 3 ViN