Friskolor och förskolor med konfessionella inslag har varit omdiskuterade under den senaste tiden. På den socialdemokratiska kongressen för en vecka sedan togs också ett beslut om en "skola fri från religiös påverkan". Sophia Jarl och Ingrid Cassel från Moderaterna i Norrköping presenterade under torsdagen flera förslag som också tar upp religion i skolmiljöer.

– Kommunen har ansvar för tillsyn av förskolan och har rätt till insyn när det gäller grund- och gymnasieskolan. Vi vill att man ska använda dessa möjligheter för att se till att det inte sker några brott mot skollagen. Det är frivilligt med religion, säger Sophia Jarl.

Enligt förslagen från Moderaterna till kommunfullmäktige behöver frekvensen av insynsbesök i fristående skolor öka för att se till att konfessionella inslag inte förekommer i undervisningen och att deltagande i konfessionella aktiviteter i

utbildningen är frivilligt. Misstänkta förhållanden ska också anmälas.

– Vi vill också att insynsbesöken på förskolor och skolor med konfessionell inriktning sker med personal som har adekvat kultur- och språkkompetens för att få god kännedom om verksamhetens mål och syfte samt hur de religiösa inslagen tillämpas i verksamheten, säger hon.

För förskolan, där kommunen har tillsynsansvar, föreslår partiet att kommunens riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor kompletteras med särskilda tillsynspunkter rörande konfessionella inslag. Ett annat förslag är att kommunens kvalitetsarbete för förskolan innehåller årliga oanmälda tillsynsbesök med särskilt fokus på den konfessionella delen.

Enligt Sophia Jarl finns inga problem med de skolor där det finns konfessionella inslag som finns i dag i Norrköping. Men hon säger samtidigt att problemen ändå finns i samhället.

– Vi har sett exempel på där skolor delat upp undervisningen mellan pojkar och flickor och att flickor får sitta längst bak i bussen. Problemen finns och det är viktigt att vara uppmärksam, säger hon.

Vore inte det bästa att förbjuda religiösa friskolor?

– Jag ser bara utifrån hur det ser ut i Norrköping och vad vi kan göra här.

Men tycker du att det ska finnas religiösa friskolor?

– Jag tycker att det är bra att det diskuteras. Konfessionella inslag ska inte förekomma i undervisningen och att delta i konfessionella aktiviteter i utbildningen ska vara frivilligt.