Det är Mark- och miljödomstolen som ska pröva ansökan från Konsortiet Vindpark Marviken om att få bygga upp till 14 vindkraftverk på uddar, öar och skär utanför det Marvikens gamla kraftverk.

Sjöfartsverket skriver i sitt yttrande att verket har för avsikt att vara med vid huvudförhandlingen och vill få en kallelse till den.

– Vi vill vara med och bevaka det här, säger Robert Berg på verket som har skrivit yttrandet.

Artikelbild

| Marviken. Det är här, utanför det gamla kraftverket, som 14 stycken, 190 meter höga, vindkraftverk planeras.

Sjöfartsverket ser brister både i den ekonomiska kalkylen och i den presenterade lokaliseringsutredningen.

Det är ändå riskanalysen som är den främsta anledningen till att Sjöfartsverket avstyrker.

Till exempel noteras att analysen beskriver de berörda farlederna som dagsljusleder, trots att de är utmärkta för mörkernavigering. I yttrandet står att Sjöfartsverket har påpekat detta tidigare, men det har ändå inte ändrats.

Om det inte görs kompletteringar utifrån bland annat detta anser Sjöfartsverket inte att riskanalysen kan godkännas.

Ansökan gäller ett utpekat område och placeringen av verken kan komma att förändras. Tre av de platser där verk placerats i ansökan anses av Sjöfartsverket olämpliga.

– De står i direkt anslutning till farleden, säger Robert Berg.

Ett av dem står på Bosösten där Bosöstens fyr redan står.

– Det tycker vi är högst olämpligt. Fyren är en nautisk säkerhetsfunktion och den får vi inte riskera påverkan på.

I yttrandet står att Sjöfartsverket framfört också detta och att verket inte delar den bild av positiva och konstruktiva samrådsmöten som den sökande ger i sin ansökan.

Datum för huvudförhandlingen i domstolen är inte satt ännu. Först ska kommunen ha lämnat sitt yttrande. Om kommunen säger nej, blir det nej. Kommunen har vetorätt.

Hittills har majoriteten i de nämnder som yttrat sig varit positiv – ett par gånger rakt emot tjänstemännens förslag.

Nu lutar det åt att kommunfullmäktige får ta det slutliga beslutet om yttrandet, trots att tanken tidigare har varit att det skulle räcka med beslut i kommunstyrelsen.

Yttrandet skulle egentligen ha varit inskickat till Mark- och miljödomstolen före årsskiftet, men kommunen har fått förlängd tid ett par gånger. Nu är det 14 mars som är sista datum.