– Man hör om andra studenter som sätter igång och söker jobb och sen får hoppas men vi har blivit kontaktade av arbetsgivare och har faktiskt haft flera jobb att välja mellan, säger 24-åriga Lovisa Svensson, blivande socionom. Det känns förstås fantastiskt.

Socionomprogrammet har idag 85 platser och studenterna har en riktigt bra sits när de nu tar klivet in på arbetsmarknaden. Kommuner och andra arbetsgivare har kontaktat studenterna under studietiden och efter lördagens examenshögtid dröjer det bara ett par dagar innan Lovisa Svensson börjar på sitt första jobb.

– Jag ska jobba på ungdomsgruppen på Norrköpings kommuns socialkontor, säger Lovisa Svensson. Jag valde den arbetsplatsen för de har gjort en jobbsatsning som bland annat innebär att jag får en mentor.

Artikelbild

| Eftertraktad. Lovisa Svensson tar examen på lördag och börjar ett par dagar senare jobba som socialsekreterare i Norrköpings kommun.

Lovisa Svensson blir kollega med kurskamraten Linnea Johansson som också valt att tacka ja till en tjänst som socialsekreterare hos kommunen.

– Jag har hört gott om kommunens personalpolicy och gillar tjänstens utformning, säger 24-åriga Linnéa Johansson. Att få en ordentlig introduktion skapar trygghet.

För att steget från studier till yrkesliv ska bli så bra som möjligt satsar LiU bland annat på en framtidsdag där studenterna förbereds för yrkeslivet. Socionomsektionen arrangerar dessutom en egen mässa där arbetsgivare får chansen att knyta kontakter med de blivande socionomerna.

– Vi har aldrig varit med om att så många arbetsgivare hör av sig och vill få direktkontakt med studenterna för att kunna rekrytera dem, säger Marie Gustavsson, programansvarig för socionomutbildningen. Vi har en bra dialog med många arbetsgivare och är naturligtvis glada att våra studenter har det här utgångsläget.

Artikelbild

| Förväntansfull. Linnéa Johansson och hennes kurskamraterna på socionomprogrammet har fått jobb direkt efter examen.

Arbetstrycket på landets socialkontor har ökat under flera år och många måste nyanställa. Samtidigt kräver en lagändring att den som utreder barn och ungdomar måste ha en socionomexamen i botten. Det är några av faktorerna som nu öppnar för goda framtidsutsikter.

När Linnéa och Lovisa sökte utbildningen gick det fyra sökande på varje plats och intresset är lika högt till höstens programstart. Studenterna lägger sju terminer och 110 högskolepoäng bakom sig och ser fram mot nästa steg.

Artikelbild

| Jobbflyt. Marie Gustavsson, programansvarig på socionomprogrammet, gläds med studenterna som går ut på en lysande arbetsmarknad.

– Det är med en känsla av skräckblandad förtjusning vi går mot våra första jobb, säger Lovisa Svensson. Det har varit jätteroliga år här men nu är vi redo.