Utdelningen skedde på Swedbanks kontor i Norrköping. Kontorschefen Henrik Eklund och professor Michael Hörnquist, avdelningschef för Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, hade inbjudit stipendiaterna som för sina projekt får stipendier på belopp mellan 10 000 och 40 000 kronor. Pengarna gör nytta när eleverna ska göra internationell praktik och examensarbeten.

Elin Törnros och Victoria Lööf, som studerar fjärde terminen av sju på socionomprogrammet vid Campus Norrköping, gladdes åt de 40 000 kronor de får av fonden:

– Vi ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Benin, berättar de.

Benin är ett land i Västafrika, mellan Togo och Nigeria, som tidigare var en fransk koloni. Projektet i Benin sker i samarbete med organisationen Socionomer utan gränser, som bildats för att erbjuda professionellt bistånd till människor i länder som genomgått kriser och katastrofer av olika slag.

– I Benin motverkar Socionomer utan gränser trafficing och engagerar sig i barnens rättigheter, berättar Elin och Victoria som ska befinna sig i landet i tio veckor från september till november. De får utbildning av organisationen innan resan. Bland annat får de bekanta sig med landets historia och politiska system, och så får de inblick i etik och hur man bemöter människor på plats.

– Det här fick mig att fundera på utbildningsmöjligheter och jobb i utvecklingsländer, säger Elin Törnros.

Magnus Bergman på arbetsterapeutprogrammet fick ett stipendium på 20 000 kronor för ett speciellt ändamål:

– Jag vill använda improvisation till att bemöta människor från andra kulturer, berättar han. Han har inspirerats av improvisationsteater som han spelat i 13 år. Magnus Bergmans tanke är att man klarar av oväntade situationer inom vården bättre om man har förmåga att improvisera. En grupp på tolv studenter med olika bakgrunder ska få möjlighet att förkovra sig inom improvisation.

Övriga stipendiater är: Viktor Bernhardsson och Rasmus Ringdahl, Kommunikation, transport och samhälle, 40 000 kronor för examensarbete vid Berkeley-universitetet i USA, Johanna Johansson, Kommunikation, transport och samhälle, 20 000 kronor för Internship, Ghana, Sandra Mårtensson, arbetsterapeutprogrammet, 20 000 kronor för utbytesstudier i Kenya, Eiman Nour, doktorand ITN, 15 000 kronor för internationell konferens, Maria Jansson, förskollärarprogrammet, 20 000 kronor för praktik i Kenya, Per Wide, Kommunikation, transport och samhälle, 15 000 kronor för examensarbete i Stuttgart, Tyskland, Emil Andersson, elektronikdesign, 10 000 kronor för examensarbete i Botswana.