Johan Hermelin har utrett den framtida krematorieverksamheten på nationell nivå och nu även med fokus på Östergötland. Han var huvudsekreterare i utredningen "Den framtida krematorieverksamheten" som genomfördes under våren 2017 på uppdrag av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF).

Den nationella utredningen tittade bland annat på frågor som rör ekonomi, kapacitet och miljö. Precis samma frågor som han nu regionalt har utrett och presenterat för kyrkofullmäktige i Norrköping.

– Många av de slutsatser vi kom fram till nationellt gäller även för Östergötland, sa Johan Hermelin till kyrkofullmäktige. Vi kan se att det finns en överkapacitet för kremationer över hela landet. I Östergötland är det en viss överkapacitet och om man räknar in exempelvis Katrineholm och Nyköping i länets beräkningar blir det en betydande överkapacitet.

Ledamöter i kyrkofullmäktige uttryckte en oro över det ansvar det innebär att besluta om framtida kremationer. Om man beslutar sig för att bygga två nya ugnar i Norrköping kan kostnaden hamna runt 53 miljoner kronor. Om man istället väljer att sluta avtal med Linköping blir kostnaden runt 11 miljoner kronor.

– Jag tycker inte ni ska känna oro över ekonomin i det här, sa Johan Hermelin till ledamöterna. Det här är ju skattefinansierat så ni har en bra position. Var däremot väldigt noga med utformningen av avtal om ni väljer Linköpingsalternativet. Se också till att ha inflytande i Linköping genom att tjänstemän eller politiker får styrelseplats.

SKKF konstaterade i sin utredningen att styrningen av begravningsverksamheten har betydande brister och att varken staten, Svenska kyrkan eller SKKF har den kontroll på verksamheten som de borde ha. Utredningen har argumenterat för att SKKF ska förbättra sin uppföljning av krematorieverksamheten samt att Svenska kyrkan genom ändringar i kyrkoordningen ska lätta på det konfessionella trycket på begravningsverksamheten.

– Vi menar att det här är en fråga som staten helt enkelt har dumpat på församlingarna, sa Johan Hermelin. Vi kommer att uppvakta kulturministern i det här ärendet och hoppas få se en bättre styrning från statens sida. Alla 684 församlingar i landet kan inte sitta och fatta egna beslut i den här frågan.