Om flyktingarna fortsätter komma till Sverige i nuvarande omfattning så kommer många vårdcentraler i Östergötland att bli hårt belastade. De kommer inte att klara sina uppgifter utan att prioritera ner andra delar av sin verksamhet.

Vuxen- och barnpsykiatrin kommer också att påverkas mycket eftersom många flyktingar är traumatiserade och har posttraumatiska stressymptom. Även mödravård, förlossningsvård och annan specialiserad vård, liksom akutmottagningarna, kommer att få högre belastning som kräver omprioriteringar och troligen kommer att påverka tillgängligheten.

I ett ännu mera tillspetsat scenario, där antalet anländande flyktingar är ännu högre än i dag, kommer det att bli ett ökat tryck på hela hälso- och sjukvårdssystemet med troliga "undanträngningseffekter, tillgänglighetsproblem och ökade kostnader".

– I ett sådant läge måste vi omfördela resurserna i hela sjukvården, säger regiondirektör Mats Uddin.

Situationen beskrivs i en färsk lägesrapport som Region Östergötland skickat till länsstyrelsen. Rapporten har sammanställts på mycket kort tid och är en del av en nationell kartläggning av hur samhället klarar av det ökande antalet flyktingar.

Region Östergötland ser redan i dag att det stora antalet flyktingar skapar ett ökat tryck på delar av sjukvården. Flyktingmedicinskt centrum har allt längre köer och 1177 får allt fler samtal från personal på länets flyktingboenden. Samtalen är ofta svårhanterliga eftersom de genomförs med tolk.

Många asylsökande har medicinska behov som de behöver ha hjälp med ganska omgående. Eftersom de är nya i Sverige går de ofta direkt till vårdcentralerna utan att ha beställt tid. Det gör att arbetsbelastningen ökar.

– Vårt största problem just nu är att vi har kö till de hälsokontroller som de nyanlända ska ha. Det kommer vi förmodligen lösa med hjälp av en buss som ger oss en transportabel enhet för hälsokontroller, säger Mats Uddin.

I rapporten tar man även upp frågan om smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten gick häromdagen ut och tonade ner riskerna för att flyktingarna ska ta med sig smittsamma sjukdomar in i landet. Infektionskliniken har dock sett en ökning av antalet patienter med tuberkulos och giardiaparasiter. Man är också bekymrad över att många av flyktingarna bär på antibiotikaresistenta bakterier.