Vårdhundar har tidigare använts inom habiliteringen för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. Under 2017 genomförs även ett projekt med tjänstehund för barn i åldern två till 18 år med pares eller annat rörelsehinder.

Sjukvårdsverksamheten får själva finansiera användandet, antingen med egna medel eller stöd av forskningspengar. Beslutet bygger på en motion som Sverigedomkraterna lämnat 2016.