Beslutet att börja bygga Ostlänken i år ingår i regeringens direktiv till Trafikverket inför den långtidsplan för transportsystemet som ska vara klar senast sista augusti.

– Ett viktigt fokus för regeringens samhällsbygge är satsningar på järnvägen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer, säger Anna Johansson.

Första sträckan i det nya höghastighetssystemet är sträckan Järna – Linköping. På fredagen blev det klart att nästa sträcka blir Lund-Hässleholm.

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, välkomnar ministerns besked om att Ostlänken ska börja byggas i år. Hon vill dock även få ett klart besked om när Ostlänken kan börja trafikeras.

– Det är viktigt att slå fast att Ostlänken ska vara färdigbyggd till 2027. För att få igång bostadsbyggandet och förverkliga andra samhällsnyttor behöver vi veta när Ostlänken kan börja trafikeras, säger Edlund i en kommentar och fortsätter:

– Nu är det viktigt att vi kan fortsätta arbeta efter de överenskommelser vi redan har gjort med Sverigeförhandlingen om järnvägens dragning och bostadsbyggande.

Den ekonomiska ramen för infrastruktursatsningar mellan 2018 och 2029 är 622,5 miljarder.