– Vi måste förstå att det finns barn och unga som befinner sig i den här situationen, säger Juno Blom, nationell utvecklingssamordnare mot hedersförtryck, vid länsstyrelsen i Östergötland.

– Under mina tio år som samordnare har jag sett att medvetenheten om hedersrelaterat förtryck och våld har ökat hos skolor och socialtjänst. Samtidigt är det många barn och unga som inte får den hjälp som de har rätt till, säger Juno Blom.

Redaktionen har gått igenom ett 30-tal domar från tingsrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt tre år bakåt i tiden där socialtjänsten har gjort ingripanden och tvångsomhändertaganden för att skydda unga tjejer på olika platser i Östergötland.

Artikelbild

| Kritisk. Många unga tjejer och killar får inte den hjälp de har rätt till när de utsätts för förtryck och våld, säger Juno Blom, länsstyrelsens nationella samordnare.

Materialet som vi har gått igenom vittnar om hur tjejer i stora och små orter i länet lever under hedersförtryck och utsätts för hård kontroll och ibland våld. I domarna finns berättelser om familjer som uppfostrar döttrar med målet att flickorna inte ska dra skam över sina familjer och i framtiden ska behaga sina äkta män. Tjejer tillåts inte umgås med vilka kompisar som helst, får inte ha killar som kompisar, tvingas gå raka vägen hem efter skolan för att hushållsarbeta och får inte delta i fritidsaktiviteter. Tjejer blir slagna med tillhyggen som skärp och brödkavlar och kallade ”hora” av sina familjemedlemmar. Familjer vittjar flickors mobiltelefoner och avgör vilka kläder de får bära.

Redaktionen har valt att återge tretton av historierna ur materialet som vi har gått igenom. Historierna finns i slutet av den här artikeln.

Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, men även andra former av förtryck. År 2014 öppnades en nationell stödtelefon där utsatta unga, eller personal som möter barn, kan få vägledning.

Hittills har stödlinjen avslöjat 1 771 fall av drabbade. Flest ärenden kommer från regionen Västra Götaland – och tvåa hamnar Östergötland.

– Det beror förmodligen på att skolor och socialtjänst har blivit bättre på att upptäcka fall av hedersförtryck, säger Juno Blom.

Även om hon ser medvetenheten och kunskapen hos myndigheter öka är hon inte nöjd. Fler unga tjejer och killar lever i hedersstrukturer och måste få hjälp att komma ur förtrycket, anser hon, och hon är kritisk mot bland annat bristande information till nyanlända.

– Om man kommer till Sverige och inte känner till det långsiktiga jämställdhetsarbetet som vi hållit på med här, kvinnors och barns rättigheter enligt lag, och allas skyldighet att inte kränka andra, då måste man få tydlig information om det. Här måste vi vidta åtgärder, säger Juno Blom.

Juno Blom är också bekymrad över segregationen i ytterområden där hederskulturer kan leva vidare med hjälp av ”moralpoliser”. I en tidigare intervju med kommunalrådet i Linköping, Daniel Andersson (L), är också han kritisk till att allt fler mycket unga flickor kläs i slöja i förskolor och skolor, och inte törs ta av slöjan eftersom syskon eller kusiner bevakar flickorna utanför hemmet.

Läs mer:Politikern vill ha bort slöjor i förskolan

– Vi har en del ärenden till vår stödtelefon där föräldrar först har stått på flickans sida och vill ge henne frihet, men sedan har de blivit påverkade av ”moralpoliser” och gett efter för påtryckningar att utöva förtryck mot flickan. I vissa fall kan utomstående till och med gå på en flickas bröder för att tvinga dem att uppfostra henne. Så här får det inte gå till, säger Juno Blom.