Budget Regeringen satsar 225 miljoner kronor på insatser för hållbar fred och säkerhet över de tre kommande åren. Det presenterade utrikesminister Margot Wallström (S) när hon talade under New York Times årliga demokratiforum som pågår i Greklands huvudstad Aten.

Satsningen är en del i utrikesdepartementets budget och kommer användas till flera olika insatser.

"Pengarna kommer att användas till exempel till att stödja konfliktförebyggande och fredsförebyggande insatser, stöd för fri medier och arbete för att kvinnor ska vara representerade i till exempel internationella tribunaler", heter det i en skriftlig kommentar från Wallström till TT.

Enligt Margot Wallström är utrikespolitiken och diplomatin vår främsta försvarslinje när läget i världen blir allt svårare. Därför krävs mer resurser, anser hon.

"För varje krona vi investerar i fredsfrämjande sparar vi mångfalt genom uteblivna kostnader för att hantera konsekvenser av väpnade konflikter, flyktingströmmar och humanitära kriser".